درباره ما

این پرتال با هدف معرفی شرکت های دانش بنیان و فناور و نیز محصولات دانش بنیان و فناورانه ی آنها از طریق یک درگاه واحد ایجاد شده است. درکنار هم قرارگرفتن این محصولات فرصت دیده شدن را برای شرکت های دانش بنیان و محصولات آنها فراهم می آورد و با ایجاد امکان هم افزایی میان شرکت های دانش بنیان، فرصت تبادل فناوری و همکاری های دانشی را میسر می سازد. معرفی شرکت ها و محصولاتشان به زبان انگلیسی فرصت حضور در بازارهای بین المللی و توسعه ی صادرات محصولات دانش بنیان کشور را نیز فراهم می آورد.