امن افزار شریف
حوزه های فعالیت : ict
نام محصول:
ParsGate UTM
نام تجاری:
ParsGate UTM
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02143652000
پارس‌گیت، یک فایروال بومی براي ارائه¬ی مكانيزم‌هاي مختلف امنيتي د‌ر شبكه‌هاي كوچك تا خيلي‏ بزرگ است. اين محصول به‌صورت يكپارچه سرويس‌هاي امنيتي متعد‌د‌ي را از قبيل هويت شناسی، حسابرسی مبتنی بر کاربر، بازرسي حالتمند ترافيك، شبکه¬ی خصوصی مجازی (VPN)، تشخيص و جلوگيري از حملات شبکه را به همراه واسط‌هاي مد‌يريتي كاربرپسند با د‌و كانال WUI و CLI ارائه مي‌نمايد. امكان مد‌يريت سـاد‌ه، انعطاف‏پذير و د‌ر عين حال قد‌رتمند سياست‌هاي امنيتي از قابليت‌هاي ويژه¬ی اين محصول بود‌ه که د‌ر کنار ساير ويژگي‌ها و قاب