داده کاوان هوشمند توسن
حوزه های فعالیت : داده کاوی - نرم افزار - ارتباطات
نام محصول:
سامانه تشخیص ذینفع واحد و اشخاص مرتبط (اطلس)
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02188359102
سامانه اطلس با پیاده‌سازی کامل آیین‌نامه‌های بانک مرکزی در این حوزه با کمک از تحلیلگران بانکی توانسته است ابزار مناسبی را در اختیار بانک قرار دهد.

مدیریت انواع مختلف روابط پایه تعریف شده میان مشتریان
مدیریت اشخاص مرتبط بر اساس ضوابط بخشنامه مربوط با آن
پیشنهادات هوشمند در مورد رابطه‌ها، گروه‌های موجود و نواقص سطح داده
تولید گزارشات مبتنی بر وضعیت جاری بانک
مدیریت گروه‌های ذینفعی
قابلیت توسعه در ستاد و شعب
امکان تعامل با سایر سامانه های برون سازمانی نظیر ثبت احوال