داده کاوان هوشمند توسن
حوزه های فعالیت : داده کاوی - نرم افزار - ارتباطات
نام محصول:
سامانه مبارزه با پولشویی کاوش
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02188359102
شرکت داده کاوان توسن، سامانه مبارزه با پولشویی را براساس قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات وزیران، دستورالعمل های شورای عالی پول و اعتبار، بخش نامه های باک مرکزی، راهمنمایی ها و استانداردهای موجود در منابع بین المللی از جمله دستورالعمل های FATF، دستورالعمل های کمیته بین المللی نظارت بانکی بال در زمینه مبارزه با پولشویی توسعه داده است.

بخش دیگری از سامانه، به انطباق با دستورالعمل ها و بخش نامه های بانک در زمینه پولشویی اختصاص دارد. در توسعه سامانه، دانش، تجربه و تخصص کارشناسان کارآزموده شرکت در حوزه هوش تجاری(BI)، انبارداده(DW) نقش کلیدی ایفا نموده است.

امکان دریافت گزارش‌های قواعد اعلامی بانک مرکزی
ارائه صورت‌حساب مبارزه با پولشویی درخواستی FIU در دوره‌های تعریف شده
مبتنی بر فناوری انبار داده
امکان دسترسی به اطلاعات جامع در مورد مشتری به صورت مصور
تعریف و مدیریت لیست‌های افراد مظنون ، مشکوک، محجور و فوت شده
مدیریت استعلام‌های درخواستی از سمت ذینفعان مختلف
ایجاد و مدیریت رابطه وکالت