دژپاد صنعت سازه
حوزه های فعالیت : صنایع فولاد و نفت و گاز و معدنی
نام محصول:
طراحی ، ساخت و نصب تجهیزات و سیستم های غبارگیر
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
03136253557
- طراحی ، ساخت و نصب غبارگیرهای مرطوب
- طراحی ، ساخت و نصب غبارگیرهای خشک
- طراحی ، ساخت و نصب انواع فن های سانتریفوژ
- طراحی ، ساخت و نصب انواع سیلوهای نگهداری مواد