دژپاد صنعت سازه
حوزه های فعالیت : صنایع فولاد و نفت و گاز و معدنی