گروه فنی مهندسی و پشتیبانی قوام گستر شرق
حوزه های فعالیت : اتوماسیون - الکترونیک - برق
نام محصول:
هیتر برقی
تلفن شرکت:
05138456440
این گروه فنی مهندسی پس از کسب گواهی ثبت اختراع در کنترل بیسیم دمای محیط، و در طی اتوماسیون حدود 700 واحد حرارتی با نقاط قوت و ضعف واحدهای حرارتی مختلف خارجی و داخلی را بررسی و پس از ساخت فن ها و المنت های صنعتی ، و هیترهای تابشی با همکاری اعضاء هیئت علمی ، کارشناسان و تکنسین های باتجربه مکانیک، انتقال حرارت، برق و الکترونیک هیتر برقی صنعتی با نام تجاری مجد را به صنایع و نهادهای مختلف معرفی می نماید.

• میدان مغناطیسی به مقدار قابل توجهی از هیترهای موجود کمتر می باشد.
• راندمان بالاتر به خاطر دارا بودن فن
• عدم داشتن سر و صدای مزاحم
• ایمنی بیشتر
• دوام بیشتر قطعات داخلی