گسترش خدمات کاراتلفن
حوزه های فعالیت : مخابرات - ارتباطات
نام محصول:
مرکز تلفن MS48IP
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02188984345
مرکز تلفن تحت شبکه از ظرفیت 12 تا 48 پورت به صورت آنالوگ - دیجیتال و IP

48 پورت آنالوگ با ظرفیتهای مختلف، قابلیت کالر آی دی، اپراتور گویا، صندوق صوتی، ترانک IP، مشترکین IP