بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون
حوزه های فعالیت : فناوری اطلاعات
نام محصول:
سیستم اسکادای بومی شبکه های تولید و توزیع برق و سیالات
تلفن شرکت:
0313660730
این محصول جهت مانیتورینگ و کنترل یک شبکه توزیع برق در کلیه کارخانجات و نواحی برق منطقه ای استفاده می شود. این سیستم با دارا بودن ویژگی های خاص، به صورتی ایجاد شده است که هم برای کارخانه ها و صنایع بزرگ نظیر شرکت فولاد مبارکه، شرکت فولاد خوزستان و کلیه شرکت های فولادساز دیگر و نیز برای شرکت های برق استانی و شهرستانی و کشوری قابل استفاده می باشد.

پشتیبانی از استانداردهای مهندسی برق در شبکه های تولید و توزیع برق، پشتیبانی از استانداردهای ارتباطی با تجهیزات جمع آوری داده و ارسال فرمان در شبکه های اتوماسیون صنعتی، ساخته شده براساس متدولوژی های مهندسی نرم افزار، زبان پياده سازي سامانه
Visual Studio 2014 – C#