مه فناور ظریف دیدگانی
حوزه های فعالیت : تجهیزات اندازه گیری
نام محصول:
انحراف سنج ماره
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02188990309
انحراف سنجي ماره، از روش‌های اپتیکی اندازه‌گیری و تکنيک تحليل جبهه موج است که در آن از ترکيب اثر تالبوت و تکنيک ماره براي اندازه‌گيري و تست اجسام فازي يا سطوح بازتابي استفاده می‏شود. انحراف پرتو نور در محيط ناهمگن مي‏تواند براي مطالعه توزيع فضايي آن ناهمگنی مورد استفاده قرار گیرد.

چیدمان اندازه‏گیری که در آن از يک لیزر دیودی با طول موج nm655 به عنوان نور گمانه و از دو عدسی L1 و L2 با فاصله کانونی 6 و200میلی‌متر و يک پین‏هول به قطر 17میکرون به عنوان باریکه‏گستر استفاده می شود.