مگا موج ایرانیان
حوزه های فعالیت : مخابرات و ماهواره
نام محصول:
ذخیره ساز داده های ماهواره
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02177241627
ماهواره های تصویربرداری خروجی سنسورهای خود را با فرمت خاص به صورت داده های سریال به سمت ایستگاه زمینی گسیل می دارند. پس از پیاده سازی این داده ها در دمولاتور ایستگاه زمینی داده ها باید بلادرنگ ذخیره سازی شوند تا بعدا اطلاعات سنسورها و وضعیت ماهواره در زمان تصویر برداری از یکدیگر جدا شده و بر اساس آنها تصاویر ماهواره ای ایجاد شود.

سرعت داده های سریال در حدی است که دمولاتور به همراه هر داده سریال یک سیگنال پالس ساعت نیز ارسال میکند. لذا سخت افزار وظیفه دارد داده ها را متناسب با پالس ساعت دریافت و سرآمد فریم را شناسایی کند. سپس هر فریم به یکی از درگاههای سرعت بالای کامپیوتر منتقل و در کامپیوتر ذخیره سازی میشود. در کامپیوتر ضمن ذخیره سازی داده، برای نمایش نحوه دریافت سیگنال توسط ایستگاه زمینی یک تصویر نمونه برداری شده بصورت بلادرنگ نمایش داده میشود. در ماهواره های سنجش از دور سرعت این داده ها معموال بین 100 تا 150 مگابیت بر ثانیه است. دستگاهی که در این شرکت طراحی شده قادر است داده هایی تا سرعت 150 مگابیت بر ثانیه را با فریم بندی و مشخصات قابل برنامه ریزی دریافت نماید.