مگا موج ایرانیان
حوزه های فعالیت : مخابرات و ماهواره
نام محصول:
طراحی و ساخت ایستگاه زمینی سنجش از دور ماهواره
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02177241627
ایستگاههای زمینی سنجش از دور به منظور دریافت اطلاعات از ماهواره های سنجش از دور و تبدیل این اطلاعات به عکسهای ماهواره ای و در نهایت تحلیل این تصاویر بر پا می گردند.

ارایه این خدمت نیازمند طراحی بخش های: 1-طراحی مفهومی (بررسی نیازهای ایستگاه زمینی متناسب با مشخصات ماهواره های هدف، باند فرکانسی، شرایط محیطی، قابلیت اطمینان) 2-طراحی سیستمی (شناخت زیر سیستمها، انتخاب تکنولوژی، تعیین ورودی خروجی هر سیستم، تعیین شرایط تست زیرسیستمها، تهیه دستوالعملهای نحوه نصب و تجمیع، دستورالعملهای تست نهایی) 3 -طراحی جزئی (طراحی هر یک از اجزاء سیستم، تهیه دستورالعمل های ساخت و تست زیر سیستمها، تهیه دستورالعمل های تحویل، نصب، بهره برداری و نگهداری سیستم ها) می باشد. این محصول از آنتن 24 قطعه متحرک آلومینیومی 2/8 متری، پدستال 3 محوره پر قدرت، کنترل کننده با دقت بسیار زیاد، تغذیه آنتن منوپالس،Deicing ،Dehydrator و بخش های RF تشکیل شده است.

• ارزیابی ماموریت ایستگاه -طراحی مفهومی سیستم هدف
• شناخت اجزا و مشخصات هر زیر سیستم
• طراحی دقیق هریک از اجزاء
• تهیه مستندات ساخت و مستندات تست و تحویلگیری زیر سیستم
• تهیه دستورالعملهای نصب، بهره برداری و نگهداری سیستم
• تهیه RFP و ضمایم فنی قراردادهای مورد نیاز برای اجرای سیستم