تحلیل افزار مبتکر میراث
حوزه های فعالیت : نرم افزاری و هوش مصنوعی
نام محصول:
پایش اخبار
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02122702850
ابزار پایش رسانه، کل اخبار موجود در وب را پایش و ذخیره می¬کند. بدین صورت به راحتی امکان دسترسی به تمام اخبار مرتبط با کسب و کار شما با یک جستجوی ساده در سیستم محقق می¬شود. همچنین درج اخبار در سیستم به صورت آنی می¬باشد و به محض انتشار یک خبر در وب، آن خبر در سیستم پایش رسانه نیز درج و ذخیره می¬شود.