مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه
حوزه های فعالیت : فناوری اطلاعات - الکترونیک - مخابرات
نام محصول:
گروه مبدل فیبر
تلفن شرکت:
02188315027
گروه مبدل فیبر شامل محصولات ذیل می باشد:
• EOD-0902-80 کارت مبدل سیگنال HD/SD-SDI/ASI به فیبر دو کاناله
EOD-0902-80 مبدل سیگنال‌های الکتریکی به سیگنال‌های نوری است. این کارت می‌تواند به منظور انتقال ویدئوی دیجیتال بر روی لینک فیبر نوری مورد استفاده قرار گیرد.

• EOS-0901-80 کارت مبدل سیگنال HD/SD-SDI/ASI به فیبر تک کاناله
EOS-0901-80 مبدل سیگنال‌های الکتریکی به سیگنال‌ نوری است. این کارت می‌تواند به منظور انتقال ویدئوی دیجیتال بر روی لینک فیبر نوری مورد استفاده قرار گیرد.
• OED-0904-80 کارت مبدل فیبر به HD/SD-SDI/ASI دوبل
OED-0904-80 مبدل سیگنال‌های ویدئوی دیجیتال بر روی لینک فیبر نوری و تبدیل آن به سیگنال‌های الکتریکی HD/SD-SDI/ASI است. وجود دو مبدل بر روی یک کارت از قابلیت‌های OED-0904-80 است.
• OES-0903-80 کارت مبدل فیبر به HD/SD-SDI/ASI تکی
OES-0903-80 مبدل سیگنال‌های ویدئوی دیجیتال بر روی لینک فیبر نوری و تبدیل آن به سیگنال‌های الکتریکی
HD/SD-SDI/ASI است. این کارت می‌تواند همراه سایر تجهیزات مبدل‌های فیبر در سمت گیرنده به‌کار گرفته شود.