مهندسی و توسعه سورن افزار
حوزه های فعالیت : الکترونیک - ارتباطات
نام محصول:
سنسور (ریونیز)
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02186014718
سنسورهای متنوع جهت سنجش شرایط محیطی از جمله دما، رطوبت، فشار هوا، غلظت گازهای مختلف، دما و رطوبت خاک. معیارهای مختلف و شرایط مختلف در طراحی سنسورها لحاظ شده تا درکنار زیبایی، عمکلرد مناسب و قابل اطمینان در اختیار قرار گیرد.

سنجش پارامترها با دقت، صحت و قابلیت اطمینان بالا، کیفیت بالا در ساخت، بدنه مناسب و اتصالات با کیفیت