مشاوران گسترش و ارتباطات و فناوری اطلاعات یاکند
حوزه های فعالیت : سیستم های هوشمند
نام محصول:
سیستم راهنمای هوشمند پارکینگ (PGS)
تلفن شرکت:
0713634432
-

این سیستم با بهره مندی از سنسورهای هوشمند تشخیص حضور خودرو تولید شده توسط شرکت مگافا یاکند، وضعیت هر فضای پارک را بصورت مستقل مشخص کرده و ضمن فرمان دادن به نشانگرهای وضعیت، اطلاعات لازم را به کنترلر منطقه ارسال می کند. اطلاعات ارسالی توسط سنسورهای تشخیص حضور خودرو توسط کنترلرهای منطقه جمع آوری شده و پس از پردازش مقدماتی به سرور محلی ارسال می شود. سرور مرکزی پس از دریافت اطلاعات، نقشه مجازی پارکینگ، تابلوهای ظرفیت و تابلوهای راهنما را بروزرسانی کرده و اطلاعات وضعیت کل را به سرور مرکزی در اتاق کنترل پارکینگ های شهری ارسال می کند.

• سنسور تشخیص حضور خودرو
• نشان گر LED (Indicator)
• زون کنترلر (Zone Controller)
• کامپیوتر مرکزی
• تابلوهای راهنما و نمایشگر ظرفیت