مشاوران گسترش و ارتباطات و فناوری اطلاعات یاکند
حوزه های فعالیت : سیستم های هوشمند
نام محصول:
سیستم کنترل هوشمند موتورخانه و تهویه مطبوع
تلفن شرکت:
0713634432
-

استفاده از این سیستم مزایای ذیل را در بر دارد:
• راهبری و کنترل صحیح تجهیزات موتورخانه شامل مشعلها و پمپها
• بهینه سازی و جلوگیری از مصرف بیهوده سوخت و انرژی الکتریکی
• تثبیت محدوده آسایش حرارتی ساکنین ساختمان
• کاهش استهلاک تجهیزات و هزینه های مربوطه
• کاهش هزینه های سرویس- نگهداری تاسیسات حرارتی
• کاهش تولید و انتشار آلاینده های زیست محیطی