پرتو تماس نوین
حوزه های فعالیت : مخابرات - ارتباطات
نام محصول:
نرم افزارهای مدیریت شبکه و المان سیستمهای انتقال نوری SDH
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02142041000
نرم افزار مديريت محلي(LCT) داراي مديریت پيكربندي(Configuration)، نظارت بر آلارمها و كارايي(Alarm & Performance monitoring)، امنيت سيستم(Security) و تنها امكان اتصال به يك گره(Node) می باشد. نرم افزار مديريت المان(EMS) داراي مديريت پيكربندي(Configuration)، نظارت بر آلارمها و كارايي(Alarm & Performance monitoring)، امنيت سيستم(Security) ، امكان اتصال همزمان به يك گره(Node) و امكان نمايش گرافيكي شبكه SDH می باشد

قابلیت مدیریت متمرکز دستگاه و یا شبکه
جمع آوری و آنالیز اطلاعات از وضعیت سیستم های موجود در شبکه
قابلیت مدیریت بر اساس FCAPS در کلیه نرم افزارهای مدیریتی
امکان مدیریت یک عنصر شبکه در سطوح مدیریتی مختلف
ارتباط نرم افزار های مدیریتی بر اساس واسط های استاندارد نرم افزاری
امکان دادن و سلب حق دسترسی به کاربران محلی توسط مدیریت شبکه
قابلیت پایش، نمایش گرافیکی (قابلیت تعریف رنگ)
دسته بندی خطا در سطوح مختلف
وضعیت خطا ها و تاریخچه آنها و ارائه مشخصات از نوع و منشاء خطا
نگهداری از تاریخچه خطاها و ارائه گزارش و راهنمایی در مورد منشأ و علت احتمالی خطا به همراه انواع فیلتر به کاربر
گزارش خطای رخ داده در هر عنصر شبکه در حداقل زمان ممکن به نرم افزار مدیریت با امکان بروز رسانی دستی
قابلیت تشخیص محل وقوع خطا در محیط انتقال
قابلیت Suppression در مورد رخداد های مختلف در سطوح مختلف مدیریت