پویا فن آوران کوثر
حوزه های فعالیت : پردازش تصویر
نام محصول:
سیستم های کنترل کیفیت و سورتینگ
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02166175912
این سیستم به کمک فناوری پردازش تصویر و دوربین های پیشرفته، توانایی درجه بندی و تقسیم بندی قطعات، اجسام یا مثلا میوه ها و خشکبار را در ابعاد، رنگ ها و اشکال ظاهری مختلف، مهیا ساخته است. این گونه سیستم ها در خط تولید برخی قطعات و سورتینگ مورد بهره برداری قرار گرفته است و در واقع بخشی از مراحل کنترل کیفیت و درجه بندی و بسته بندی می باشد.