نام محصول:
مبدل AC-DC چهل پالسه
تلفن شرکت:
09126511842
در این طرح، یک مبدل AC – DC، 40 پالسه مبتنی بر اتوترانسفورماتور ارائه شده است. مبدل پیشنهاد شده از دو عدد مبدل AC – DC، 10 پالسه موازی با مدار دوبل کننده پالس در باس DC تشکیل شده است که هر مبدل AC – DC، 10 پالسه شامل پل دیودی یکسو کننده پنج فاز است. مدار دو برابر کننده تعداد پالس به ترانسفورماتور مسدود کننده مولفه صفر (ZSBT) و ترانسفورماتور سر وسط (IPR) تپ دار به جای IPR استفاده شده در مبدل 20 پالسه نیاز دارد.