سامانه پایش نور
حوزه های فعالیت : مانیتورینگ
نام محصول:
یونیت های نمودارگیری از گل حفاری
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02188002919
یونیت های نمودارگیری از گل حفاری که به عنوان مونیتورینگ دستگاه حفاری عمل می کنند و به عنوان ناظر در عملکرد دستگاه حفاری در عمق های بالای حفاری (تا 6000 متر) نقش مهمی دارد. اجزای دستگاه عبارتند از سازه یونیت، سنسورها، مبدل دیتا، سیستم گاز و نرم افزار محاسباتی می باشد.