سیستم های نهفته ایرانیان
حوزه های فعالیت : فناوری اطلاعات - الکترونیک - مخابرات
نام محصول:
نود اینترنت اشیاء (IoT)
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02188972697
نود اینترنت اشیا مهمترین بخش سخت افزاری یک سامانه اینترنت اشیا می باشد که به دستگاه ها و تجهیزات الکترونیکی قابلیت اتصال به شبکه اینترنت اشیا را می دهد. به عبارت ساده این محصول هر دستگاه الکترونیکی را به یک دستگاه اینترنت اشیا(IoT) تبدیل می کند.