تجهیزات ارتباطی داده ایمن گستر تدبیر
حوزه های فعالیت : ارتباطات - مخابرات
نام محصول:
مسیر یاب (روتر) مجتمع داده و صدا - خانواده قاصدک
تلفن شرکت:
02161114352
این محصول یک روتر با ظرفیت متوسط می باشد که قادر است سرویسهای مختلف دیگر از قبیل تلفن و فکس را هم پشتیبانی نماید. بنابراین در مراکز مخلتف با استفاده از این محصول می توان همزمان با یک سیستم خدمات اینترنت و تلفن و دیگر سرویسهای مربوط به دفاتر کاری را فراهم نمود.

این محصول می تواند مبنای عملی برای یکی شدن شبکه داده و شبکه قدیمی تلفن در کشور باشد.