تجهیزات ارتباطی داده ایمن گستر تدبیر
حوزه های فعالیت : ارتباطات - مخابرات
نام محصول:
سوئیچ لایه 2 و 3 کم ظرفیت رهیاب
تلفن شرکت:
02161114352
این محصول یک روتر لایه سه و در عین حال یک سوئیچ لایه 2 می باشد. این محصول در اکثر شبکه های داخلی سازمانها و مراکز اداری – تجاری کاربرد دارد. و برای اتصال مراکز مختلف به شبکه و در عین حال ارائه خدمات لایه 2 مورد استفاده قرار می گیرد.