تراشه پرداز پویا
حوزه های فعالیت : صنعت الکترونیک - مخابرات
نام محصول:
سیستم پارک الکترونیک
شرکت ارائه دهنده:
تلفن شرکت:
02144827461
به سیستم کنترل فضاهای پارک خودرو در معابر شهری و پارکینگ های طبقاتی، با استفاده از تکنولوژی RFID که با انگیزه حذف مراودات پولی میان راننده و پارکبان طراحی شده است Tapco - E - Card Park گفته می شود.

• طراحی و تولید سامانه کاملا ایرانی و بومی
• بر پایه فناوری RFID